In onze moderne tijd wordt steeds meer de nadruk gelegd op het milieu. Mede daarom zijn wij al jaren bezig met de ontwikkeling van LED verlichting in de breedste zin van het woord. Tegenwoordig kan nagenoeg iedere conventionele verlichtingsbron worden vervangen door een LED lamp die naast de hoge levensduur ook nog eens voor een enorme kostenbesparing zorgt op uw energiekosten. Zeker in de tijd dat de energiekosten exploderen.

De voordelen van LED verlichting zijn niet alleen maar de al genoemde levensduur en kostenbesparing maar ook zeker de grote keuze in kleur, lichtsterkte en toepasbaarheid in zowel interieur als exterieur.

Veel van onze klanten zijn al gedeeltelijk of volledig overgestapt op LED verlichting en hebben deze investering al ruimschoots terugverdiend. Dit geldt zowel voor verlichting in fabriekshallen als voor buitenverlichting, zoals luifel-, terrein en straatverlichting.

Voor alle te vervangen verlichtingsbronnen kunnen wij voor u een afzonderlijk lichtplan maken en geven dan door middel van een vergelijking tussen de huidige conventionele lichtbronnen en de nieuwe LED verlichting de investering, terugverdientijd en besparing aan. Hieruit kunt u opmaken wat u moet investering om uw energieverbruik te verlagen en zeker te zijn van een 5 jaar lange onderhoudsvrije verlichting. Daarnaast voldoet de door ons geleverde ledverlichting aan de EIA norm, waardoor u ook nog eens subsidie kunt krijgen op de producten en de installatie. Wij kunnen u daarbij ondersteunen door de gevraagde documenten aan te leveren.

Energie-investeringsaftrek 2022

 

EIA is een fiscale regeling die valt onder de verantwoordelijkheid van de ministers van Financiën en Economische Zaken en Klimaat (EZK).

De Belastingdienst en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), onderdeel van het ministerie van EZK, voeren deze regeling uit.

Wanneer kunt u profiteren van EIA?

U kunt profiteren van EIA als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

* U heeft een onderneming voor eigen rekening en bent belastingplichtig voor inkomsten- of vennootschapsbelasting in Nederland.

* U investeert in een bedrijfsmiddel dat voldoet aan de eisen van de Energielijst en dat minimaal € 2.500 kost.

 

Hoe werkt EIA?

U meldt uw investering, per soort bedrijfsmiddel, digitaal via het eLoket van RVO. Let op dat u op tijd meldt. Als uw investering voor EIA in aanmerking komt, ontvangt u een verklaring. Op deze verklaring staat het bedrag dat voor EIA in aanmerking komt. Het totale bedrag aan energie-investeringen dat per onderneming voor EIA in aanmerking kan komen, is minimaal € 2.500 en maximaal € 126 miljoen per kalenderjaar. U mag 45,5% van het investeringsbedrag waarvoor u een EIA-verklaring hebt ontvangen van de fiscale winst aftrekken.

 

Het voordeel van EIA

Met EIA kunt u 45,5% van de investeringskosten van energiebesparende bedrijfsmiddelen aftrekken van de fiscale winst, bovenop uw gebruikelijke afschrijving. Daardoor betaalt u minder inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting.

 

Welke kosten komen in aanmerking?

U kunt EIA toepassen op kosten van (onderdelen van) bedrijfsmiddelen die aan de energieprestatie-eisen voldoen. Ook voorzieningen die technisch noodzakelijk zijn voor deze bedrijfsmiddelen en die u alleen daarvoor gebruikt, vallen onder deze kosten. Bijvoorbeeld leidingen, appendages en meet- en regelapparatuur.

Voldoet een bedrijfsmiddel aan de energieprestatie-eisen, dan komen de volgende kosten in aanmerking voor EIA:

Aanschafkosten

Aankoopsom, inclusief kosten die u betaalt aan derden om het bedrijfsmiddel bedrijfsklaar te krijgen, bijvoorbeeld montagekosten.

Omzetbelasting die u aan leveranciers betaalt als u omzetbelasting niet kunt verrekenen.

Kosten van aanpassingen aan bestaande bedrijfsmiddelen

Aanschaf- en montagekosten voor nieuwe materialen. Activeer deze kosten wel op de balans.

 

210506 [W]

LED-verlichtingssysteem bestemd voor: verlichting in of bij bedrijfsgebouwen, en bestaande uit: LED-verlichtingsarmaturen met een geïntegreerde, niet uitwisselbare LED-lichtbron, met een specifieke lichtstroom van ten minste 125 lm/W en die voldoen aan het levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij een

tq = 25 °C) of beter. Het maximum investeringsbedrag dat voor EIA in aanmerking komt bedraagt € 500 per armatuur.

De specifieke lichtstroom dient gemeten te zijn conform LM 79-19, NEN-EN-IEC 62722-2-1:2016 of gelijkwaardige protocollen. Onder de specifieke lichtstroom wordt hier verstaan de verhouding tussen lichtstroom van het verlichtingssysteem (in lumen) en het daartoe opgenomen elektrische vermogen (in Watt). Het minimale levensduurcriterium dient vastgesteld te zijn conform LM80-08 in combinatie met TM 21, NEN-EN-IEC 62722-2-1:2016 of gelijkwaardige protocollen.