In de huidige moderne tijd is een computer met programmatuur en het gebruik van internet niet meer weg te denken. Mede hierdoor kan iedereen via een speciaal ontwikkelde module het projectmanagement voortaan vanaf iedere plaats ter wereld uitvoeren. Zonder dat dit gevaar oplevert voor de veiligheid van de gegevens.

Binnen Virko omvat project management de aansturing van projectleiders en de beheersing van meerdere deelprojecten, terwijl projectleiding de aansturing van teamleiders binnen een project omvat.

Bij projecten worden over het algemeen de volgende stappen doorlopen:

 • Opstart van het project
 • Bepaling van de omvang/scope van het project
 • Planning van het project
 • Opdeling van het project in verschillende fasen
 • Uitvoering van de verschillende gedefinieerde fasen
 • Opvolging van de projectvoortgang
 • Besluitvorming en creatie van het eindproduct

Productie en installatie van hoogwaardige (licht)reclame en vervanging van luifel- en straatverlichting:

   • Bewaking van productie- en installatieprocessen
   • Beheren van de dag tot dag benodigde werkzaamheden
   • Reportage aan de klant
   • Gecentraliseerd (web-based) Europees Projectmanagement
   • Gecentraliseerde productie
    • Lokaal management voor survey, installatie en onderhoud

Data verwerking helpt ons meer efficiënt te zijn:

    • Interne database:
     Database beschikt over alle survey informatie, offertes, orders, planning details, installatie documenten, rapportages, etc.
    • Extranet:
     Een interactieve database geeft u de mogelijkheid projecten up-to-date te volgen via een klantspecifiek beveiligde internet verbinding
    • Erp:
     Voorraad en inventaris controle
     Productie en logistiek management
     Gecentraliseerde facturatie